Βαλβίδες Αντεπιστροφής

Γενικά

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια υδραυλική εγκατάσταση και η σωστή επιλογή τους αποτελεί ύψιστη ανάγκη για μια αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία. Η GEMAK διαθέτει πρόγραμμα επιλογής της καταλληλότερης κατά περίπτωση βαλβίδας αντεπιστροφής. Συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω οι ιδιαιτερότητες κάθε τύπου βαλβίδας:

 1. Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης
  Συνιστώνται όπου ο κρίσιμος χρόνος εμφάνισης του πλήγματος είναι ανώτερος των 2sec. Πρακτικά αυτό ερμηνεύεται ως εξής: αν ο χρόνος είναι μικρότερος των 2 sec η βαλβίδα αντεπιστροφής προστατεύει το δίκτυο όχι όμως και τα μηχανήματα τα οποία υφίστανται βλάβες (όπως άξονες, ρουλεμάν κλπ). Συνιστάται πάντοτε πρακτικά για δίκτυα άνω των 1200m.
 2. Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου AS-S/Y-60
  Κλείνει σε 80/100 του δευτερολέπτου και ο κύριος στόχος της τοποθέτησης τους είναι η προστασία των αντλιών από πλήγματα. Συνιστάται σε όλες τις μορφές δικτύων πλην περιπτώσεων όπου ο κρίσιμος χρόνος είναι μικρότερος των 40/100 του δευτερολέπτου.
 3. Επίπεδη βαλβίδα αντεπιστροφής
  με χρόνο κλεισίματος 0,8-1sec. Συνιστάται σε δίκτυα γεωργικών χρήσεων. Παρέχει ουσιαστική προστασία και ασφάλεια.
 4. Βαλβίδα αντεπιστροφής και ελέγχου αντλίας ΑS-A/Y-40
  Κλείνει σε 0,23sec. κατάλληλες για μικρού μήκους δίκτυα προστατεύοντας απόλυτα τις μηχανές άρδευσης, ύδρευσης.
 5. Βαλβίδα αντεπιστροφής διαφραγματικού τύπου

Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται ρυθμιζόμενος χρόνος ανοίγματος και κλεισίματος. Κλείνει γρήγορα με δυνατότητα να προστατευτούν τις μηχανές αλλά και τα δίκτυα ανάλογα με τη ρύθμιση. Κατάλληλες και για δίκτυα κάτω των 400μέτρων.

Για χρόνους εμφάνισης πλήγματος μικρότερους των 0,4sec, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην GEMAK ώστε να σας προτείνουμε την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση, προκειμένου να γίνεται η πλέον ορθή επιλογή για την κάθε περίπτωση.

6. Βαλβίδα αντεπιστροφής με δίσκο ελαστικής έμφραξης

Κατάλληλη για καθαρό νερό και λύματα

7. Βαλβίδα αντεπιστροφής λυμάτων με σφαίρα