Βαλβίδες ελέγχου AS-90

Γενικά

Νέα σειρά βαλβίδων διπλού θαλάμου της GEMAK

Είναι διαθέσιμες σε βαλβίδα διαφραγματικού τύπου και τύπου εμβόλου

Διατομές DN50-DN150 και πιέσεις λειτουργίας ΡΝ10, ΡΝ16, ΡΝ25, ΡΝ40

Χρήσεις

Λειτουργούν ως βαλβίδες

  • -Μείωσης Πίεσης
  • -Αντιπληγματικές
  • -Έλέγχου στάθμης
  • -Ελέγχου ροής
  • -Αντεπιστροφής
  • -Προστασίας της αντλίας