Επικοινωνία

ΕΔΡΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Οδός Εσπερίδων Ωραιόκαστρο Τ.Κ. 570 13 Θεσσαλονίκη

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΘ. 402 08, 564 10 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 682-658 - 9  Fax. 2310 682-367

email: gemak@gemak.gr

.