Διαφραγματικές Υδροληψίες Άρδευσης

Γενικά

Η GΕΜΑΚ μελετώντας τα προβλήματα που δημιουργούνται στα δίκτυα άρδευσης και διανομής διαπίστωσε την ανάγκη κατασκευής μιας υδροληψίας απλής και εύχρηστης που θα εξασφαλίζει συγχρόνως την ομαλή λειτουργία ασφάλεια και σταθερότητα στο δίκτυο.

Οι υδροληψίες της GΕΜΑΚ, σειράς AS-E, ενός στομίου και δύο στομίων, διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά και έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν χειροκίνητα, με δύο βανάκια, ή με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Είναι επίσης σημαντικό για την σωστή λειτουργία του δικτύου, η ευχέρεια τοποθέτησης πιλότου ο οποίος ρυθμίζει την πίεση στις εξόδους της βαλβίδας.

Ο ειδικά μελετημένος ενεργοποιητής στο εσωτερικό της υδροληψίας είναι ευρεσιτεχνία της GΕΜΑΚ, έχει πρωτότυπο σχεδιασμό, υλικά μεγάλης αντοχής και εξασφαλίζει σταθερότητα, χαμηλές απώλειες και ομαλή λειτουργία χωρίς φθορές.

Εφαρμογές

  • Συστήματα άρδευσης
  • Δίκτυα νερού και διανομή
  • Πυροσβεστικά δίκτυα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πιέσεις: ΡΝ10, ΡΝ16
Πρόσθετα εξαρτήματα:

  • Περιοριστής παροχής
  • Μειωτής πίεσης
  • Ακραίο σύνδεσης τύπου PERROT
  • Aντιπαγετική προστασία