Βαλβίδα αντεπιστροφής με δίσκο ελαστικής έμφραξης

Γενικά

H βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης με δίσκο σχεδιάστηκε έτσι ώστε κατά την διάρκεια λειτουργίας του δικτύου να ελευθερώνει πλήρως τη διατομή της και κατά συνέπεια να διασφαλίζει μικρότερες απώλειες πίεσης ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο σπηλαίωσης.

H ελαστική επένδυση του δίσκου κατασκευάζεται από ελαστικό ΕPDM ΕΝ 681-1 πιστοποιημένο για πόσιμο νερό που εξασφαλίζει ομαλό κλείσιμο της βαλβίδας κατά την αντίστροφη ροή.