Υδραυλικό Inverter

Γενικά

 

Με το συνδυασμό βαλβίδων αντεπιστροφής AS-A/Y-40 & AS-A/Y-35-10 δημιουργείται υδραυλικό Inverter όπου το ρεύμα εκκίνησης δεν ξεπερνά σε καμία φάση το ονομαστικό της αντλίας. Στο ηλεκτρικό inverter σε χαμηλές στροφές του κινητήρα δημιουργείται πρόβλημα ψύξης. Το καλύτερο ξεκίνημα μιας αντλία είναι με όλες τις στροφές απ' ευθείας και ειδικότερα για τα υποβρύχια που δουλεύουν στον αέρα. Λίγες στροφές είναι καταστροφικές. Στην Ελλάδα που τα δίκτυα είναι αδύνατα υπάρχει η εκκίνηση αστέρα τριγώνου που είναι η καλύτερη όσον αφορά στην προστασία του υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος. Το υδραυλικό σύστημα των βαλβίδων AS-A/Y-40 και AS-A/Y-30 ή AS-A/Y-35 παραμένει κλειστό κατά την εκκίνηση οπότε το ρεύμα εκκινήσεως είναι αυτό των απωλειών. Από ανοικτή επαφή του αστέρα δίνουμε ρεύμα στη βαλβίδα booster, η οποία τμηματικά και με απόλυτη ομαλότητα θέτει σε πλήρη λειτουργία την αντλία χωρίς καμία φάση να ξεπεράσει το ονομαστικό ρεύμα αντλίας. Παράλληλα η βαλβίδα AS-A/Y-30 ή AS-A/Y-35 ομαλοποιεί τα κύματα υπερπίεσης ενώ παράλληλα σε μικρές καταναλώσεις επιστρέρει το περισσευούμενο νερό στην δεξαμενή άντλησης.

  • Αποφεύγεται η διολίσθηση του κινητήρα σε περίπτωση που η ροπή της αντλίας γίνεται μεγαλύτερη του κινητήρα
  • Προστατεύει τις υποβρύχιες αντλίες στη θέση θρως
  • Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος προστατεύει απόλυτα το αντλητικό συκρότημα
  • Έχει χαμηλή τάση 6, 12, 24 Volt
  • Διαθέτει σύστημα προστασίας του αντλητικού συγκροτήματος σε περίπτωση βλάβης της τριόδου βαλβίδας