Προϊόντα

H GEMAK παράγει υδραυλικά προϊόντα για τον εξοπλισμό και την προστασία δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και αντλιοστασίων καθαρών και ακαθάρτων.

Τα προϊόντα της κατασκευάζονται σύμφωνα με τα διεθνή standards ISO, DIN, EN  για μερικά από τα οποία κατέχει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όπως ο αεροεξαγωγός, η διαφραγματική υδροληψία κλπ.