Ηλεκτρονική Υδροληψία Άρδευσης

Γενικά

Η GEMAK μελετώντας τα προβλήματα που δημιουργούνται στα δίκτυα άρδευσης και διανομής διαπίστωσε την ανάγκη κατασκευής μιας υδροληψίας απλής και εύχρηστης, που θα εξασφαλίζει συγχρόνως την ομαλή λειτουργία, ασφάλεια και σταθερότητα στο δίκτυο.

Οι νέοι τύποι ηλεκτρονικών υδροληψιών της GEMAK διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά και εξασφαλίζουν μια σειρά πλεονεκτημάτων με ασύγκριτα μεγαλύτερες δυνατότητες στη χρήση, προγραμματισμό και εξοικονόμηση νερού

Η ηλεκτρονική υδροληψία με χρήση προπληρωμένης επανφορτιζόμενης κάρτας χρέωσης κυβικών είναι διαθέσιμη στους εξής τύπους:

           1. ΑS-A/T-80 διπλού θαλάμου γωνιακή διαφραγματική

           2. AS-P/T-80 διπλού θαλάμου γωνιακή με έμβολο

           3. AS-E/T-80 μονού θαλάμου γωνιακή

           4.ΑS-R/V-80 μονού θαλάμου ευθύγραμμης ροής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

Η βαλβίδα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1074-1 & ΕΝ1074-5

ΦΛΑΝΤΖΕΣ :

Διαστάσεις και διάτρηση φλαντζών ΕΝ1092-2

ΒΑΦΗ:

Τα χυτοσιδηρά μέρη βάφονται αφού έχει προηγηθεί αμμοβολή κατά SAE2 και στην συνέχεια γίνεται επίστρωση ηλεκτροστατικής εποξειδικής βαφή πάχους τουλάχιστον 200 μm. Η διαδικασία βαφής γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14901 Και διαθέτει πιστοποιητικό αντιδιαβρωτικής προστασίας από τρίτο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο RAL GZ 662

ΔΟΚΙΜΕΣ:

Κάθε βαλβίδα δοκιμάζεται σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ12266-1&2, EN 1074-1, EN1074-5 . Η πίεση δοκιμής του σώματος της βαλβίδας είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας και για έλεγχο στεγανότητας (SEAT TEST) σε πίεση 1,1 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Εγκαθίσταται στους αρμόδιους οργανισμούς ώστε να έχουν την απόλυτη διαχείριση του αρδευτικού νερού που καταναλώνεται μέσω του ειδικού λογισμικού.

2. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης των παρακάτω στοιχείων:

 • Στοιχεία καταναλωτή
 • Ημερομηνία φόρτισης καρτών
 • Τιμή χρέωσης κυβικών
 • Διαφορετική χρέωση ανά κυβικό και καταναλωτή
 • Χρέωση, είσπραξη
 • Παλαιό, νέο υπόλοιπο
 • Συνολικά κυβικά ανά καταναλωτή
 • Συνολικά κυβικά ανά περίοδο

3. Έχει δυνατότητα:

 • Καταγραφής συνολικής κατανάλωσης σε κάθε υδροληψία για κάθε κάρτα χρήστη και για όλους τους χρήστες του έτους.
 • Συλλογής δεδομένων και μεταφοράς τους με ειδική κάρτα ελέγχου και εμφάνισης τους σε ειδικό λογισμικό, όπου αποθηκεύονται για επεξεργασία
 • Διαγραφής όλων των δεδομένων από τον οργανισμό από κάθε υδροληψία στην αρχή κάθε αρδευτικής περιόδου
 • Ο Οργανισμός/Υπηρεσία  μπορεί να κάνει  εύκολο και γρήγορο έλεγχο των καταναλώσεων.(π.χ. σύγκριση κυβικών που καταναλώθηκαν από κάθε χρήστη ή  συνολικά κατά την αρδευτική περίοδο με το σύνολο των κυβικών που αγοράστηκαν από τον Οργανισμό κ.α.).

4. Δυνατότητα διαχείρισης των παρακάτω δεδομένων:

 • Κωδικός υδροληψίας
 • Όνομα καταναλωτή για κάθε υδροληψία
 • Συνολική κατανάλωση ανά καταναλωτή
 • Χρήσης ανά καταναλωτή
 • Συνολική κατανάλωση ανά υδροληψία

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα για σταθερό ΔΡ

Τρία προγράμματα για ασφάλεια από παραβιάσεις από τους χρήστες

Σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να παραβιάσει την υδροληψία μπαίνει σε λειτουργία το δεύτερο πρόγραμμα ασφαλείας και η υδροληψία συνεχίζει να καταγράφει κυβικά εφαρμόζοντας αυξημένη χρέωση  στην κάρτα μνήμης του χρήστη ως πρόστιμο για την παραβίαση αν ζητηθεί από την υπηρεσία. Στη συνέχεια η υδροληψία κλειδώνει  και ανοίγει μόνο ύστερα από παρέμβαση της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαπιστώσει ποιος χρήστης αποπειράθηκε να χειραγωγήσει το σύστημα.

Το σύστημα υδροληψίας δεν μπορεί να παραβιαστεί και να λειτουργήσει χωρίς την ειδική κάρτα. Επίσης υπάρχει πρόγραμμα καταγραφής του χρόνου χρήσης του κάθε χρήστη ώστε να γίνεται  διασταύρωση με τα καταναλισκόμενα κυβικά, οπότε ακόμα και σε περίπτωση παραβίασης του συστήματος  εντοπίζεται η ανακρίβεια των δεδομένων και η υδροληψία κλείνει.

Σε κάθε απόπειρα παραβίασης η υδροληψία κλείνει και ανοίγει μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο της υπηρεσίας

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Πιλότος μείωσης πίεσης για ρύθμιση της πίεσης εξόδου.

Δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων της συσκευής  η οποία συμπεριλαμβάνει και ρύθμιση της ποσότητας μέτρησης με ακρίβεια


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Πιστοποίηση της βαλβίδας από τρίτο φορέα για συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ1074
 • Πιστοποίηση από τρίτο φορέα αντιδιαβρωτικής προστασίας κατά RAL GZ662
 • Πιστοποιητικό δοκιμών του κατασκευαστή κατά ΕΝ10204