Ηλεκτρονική Υδροληψία Άρδευσης

Γενικά

Η GEMAK μελετώντας τα προβλήματα που δημιουργούνται στα δίκτυα άρδευσης και διανομής διαπίστωσε την ανάγκη κατασκευής μιας υδροληψίας απλής και εύχρηστης, που θα εξασφαλίζει συγχρόνως την ομαλή λειτουργία, ασφάλεια και σταθερότητα στο δίκτυο.

Οι νέοι τύποι ηλεκτρονικών υδροληψιών της GEMAK διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά και εξασφαλίζουν μια σειρά πλεονεκτημάτων με ασύγκριτα μεγαλύτερες δυνατότητες στη χρήση, προγραμματισμό και εξοικονόμηση νερού

Η ηλεκτρονική υδροληψία με χρήση προπληρωμένης επανφορτιζόμενης κάρτας χρέωσης κυβικών είναι διαθέσιμη στους εξής τύπους:

           1. ΑS-A/T-80 διπλού θαλάμου γωνιακή διαφραγματική

           2. AS-P/T-80 διπλού θαλάμου γωνιακή με έμβολο

           3. AS-E/T-80 μονού θαλάμου γωνιακή

           4.ΑS-R/V-80 μονού θαλάμου ευθύγραμμης ροής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

Η βαλβίδα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1074-1 & ΕΝ1074-5

ΦΛΑΝΤΖΕΣ :

Διαστάσεις και διάτρηση φλαντζών ΕΝ1092-2

ΒΑΦΗ:

Τα χυτοσιδηρά μέρη βάφονται αφού έχει προηγηθεί αμμοβολή κατά SAE2 και στην συνέχεια γίνεται επίστρωση ηλεκτροστατικής εποξειδικής βαφή πάχους τουλάχιστον 200 μm. Η διαδικασία βαφής γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ14901

ΔΟΚΙΜΕΣ:

Κάθε βαλβίδα δοκιμάζεται σε υδραυλική πίεση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ12266-1&2, EN 1074-1, EN1074-5 . Η πίεση δοκιμής του σώματος της βαλβίδας είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας και για έλεγχο στεγανότητας (SEAT TEST) σε πίεση 1,1 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας