Καινοτομία

Υδροοικονομία

Επιτυγχάνεται με τις βαλβίδες:

  1. Σταθερής παροχής με έλεγχο ταχύτητας τύπος ΑS-A/Y-70 Σώζει γεωτρήσεις -αντλητικά συγκροτήματα
  2. Ηλεκτρονικές Υδροληψίες σειράς ΑS-E

Δυνατότητα Διαχείρισης νερού και προγραμματισμού  με ασφαλή λειτουργία. Λόγω χαμηλής κατανάλωσης και γαλβανικής απομόνωσης εξασφαλίζουν μακροζωία και οικονομική λειτουργία. Δίνουν δυνατότητα σωστού προγραμματισμού άρδευσης από τον πλέον αρμόδιο τον γεωπόνο.

Πυρόσβεση

Πυροσβεστική Βαλβίδα: κάνει πυρόσβεση περιμένοντας τη φωτιά σε περιβάλλον 500οC, ενώ σε υπόγεια τοποθέτηση η θερμοκρασία λειτουργίας ξεπερνά τους 1500οC. Η λειτουργία της στο στάδιο της πυρόσβεσης είναι ενεργητική αφού αντιμετωπίζει καινοτομικά κατά μέτωπον τη φωτιά ενώ ένας δεύτερος πυροσβεστικός κρουνός κάνει κατάσβεση στην αντίθετη μεριά. Διαθέτει δύο περιστροφικούς κρουνούς, οι οποίοι κινούνται κατ'αντίθετη πλευρά και ο καθένας περιστρέφεται κατά 180ο, δηλαδή και οι δύο μαζί 360ο, και καλύπτουν έκταση 20.000τ.μ.

Στις εισόδους κατοικημένων περιοχών μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης και να προστατεύσουν το χωριό ή οικισμό και σε δύσκολες καταστάσεις να αντιμετωπίζουν τη φωτιά παίρνοντας εντολές μέσω GMS

Ανάπτυξη χλωρίδας και πανίδας

Η Πυροσβεστική Βαλβίδα βοηθάει την χλωρίδα και πανίδα σε δύσκολες περιόδους ξηρασίας για ένα δάσος ή άλσος ανοίγοντας την με GMS προγραμματισμένα.

Λειτουργια αντλίας

Ι. Η λειτουργία της αντλίας εξασφαλίζεται από το συνδυασμό των εξής βαλβίδων (διαφραγματικού τύπου ή με πιστόνι):

α) βαλβίδα σταθερής παροχής AS-A/Y-70, κρατάει σταθερή είσοδο σύμφωνα με τις παραμέτρους της αντλίας Q & H  ανεξάρτητα αν στην έξοδο έχουμε σπάσιμο του σωλήνα ή ανοιγμένο στον καθαρισμό του δικτύου.

β) βαλβίδα πρόληψης πλήγματος με ηλεκτρικό έλεγχο ΑS-A/Y-35-10 κρατάει σταθερή την πίεση του δικτύου στην ονομαστική τιμή χωρίς αυξομειώσεις ενώ παράλληλα προστατεύει απόλυτα από υποπιέσεις και υπερπιέσεις επιτρέποντας αύξηση πίεσης μόνο 0,1ατμ.

ΙΙ. Ο συνδιασμός των βαλβίδων ΑS-A/Y-40, AS-A/Y-70 & AS-A/Y-35-10 αποτελούν το υδραυλικό ΙNVERTER, όπου οι στροφές του αντλητικού είναι σταθερές και ικανές να ψύχουν τον ηλεκτροκινητήρα ενώ το παραπανίσιο νερό επιστρέφει στην πηγή του.

Ασφάλεια

1. Η βαλβίδα AS-A/Y-35-10 αποτελεί καινοτομία στην ασφάλεια της αντλίας, είναι μικτής λειτουργίας στην υποπίεση και υπερπίεση και εργάζεται χωρίς αστοχίες. Στο άνοιγμα και στο κλείσιμο με μία εντολή, διαχωρίζοντας την όμως με κατάλληλη σύνδεση και προγραμματισμό ανάλογα με τον χρόνο Τ του πλήγματος.

2. Η βαλβίδα ελέγχου στάθμης AS-A/Y-50-61 εξασφαλίζει λειτουργία άνω και κάτω στάθμης μέχρι 2 μέτρα χωρίς καλώδια και ηλεκτρικό έλεγχο.