Ποιότητα

Η GEMAK εφαρμόζει αυστηρό σύστημα ελέγχων και δοκιμών σε όλα τα στάδια παραγωγής ώστε να βελτιώνει συνεχώς της υπηρεσίες και τα προϊόντα της.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων είναι πιστοποιημένα.

Διαθέσιμες πιστοποιήσεις:

Επισυναπτόμενα αρχεία