Οι άνθρωποι

Οι άνθρωποι της GEMAK διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία καθώς οι περισσότεροι εργάζονται σε αυτήν πολλά χρόνια. Η GEMAK θεωρεί προϋπόθεση της επιτυχίας την ποιότητα και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της γι' αυτό και επενδύει στην συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του.

Τα διοικητικά στελέχη συμμερίζονται το όραμα της GEMAK για ανάπτυξη και με συνεχή κατάρτιση ο καθένας στον τομέα του συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων παραμένουν σταθεροί πελάτες από την ίδρυση της εταιρίας.

Οι άνθρωποι στον παραγωγικό τομέα παρακολουθούν συνεχώς τις νέες εξελίξεις ώστε να βελτιώνονται διαρκώς οι τρόποι και τα μέσα  παραγωγής και κατά συνέπεια και η ποιότητα των προϊόντων. Η εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας και συνεχών ελέγχων σε όλη τη πορεία της παραγωγής αποτελεί για τους ανθρώπους μας προτεραιότητα. H διοίκηση φρόντισε το Μονταζ να γίνεται σε οικολογικές πρέσσες που έχουν σαν μέσο πίεσης και δοκιμής το νερό ώστε να δοκιμάζονται 100% των προϊόντων αφού πάνω σε αυτές μοντάρονται και δοκιμάζονται.

H GEMAK διαθέτει επίσης ευρύ φάσμα Επιστημονικών Συνεργατών που συμβάλλουν με την εμπειρία τους στη βελτιστοποίηση των προϊόντων. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και πιστοποιημένες εταιρίες κυρίως σε ηλεκτρονικά και εξειδικευμένα καλούπια.

Η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και η ανάγκη προστασίας του αποτελούν βασική προϋπόθεση για την έρευνα, μελέτη, σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στόχος των μηχανικών μας είναι όχι μόνο να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα δίκτυα νερού αλλά  να αναπτύξουν προϊόντα που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού στον τομέα άρδευσης και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών στο τομέα πυρόσβεσης. Καινοτομώντας δημιουργήσαμε μια πυροσβεστική βαλβίδα που εργάζεται σε περιβάλλον μέχρι 1500οC και συγχρόνως βοηθάει την χλωρίδα και πανίδα μιας χώρας σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας.