Εγκαταστάσεις

Η GEMAK διαθέτει αυτόματα μηχανήματα CNC και κέντρα κατεργασίας ενός πιασίματος ώστε να διατηρούνται με σταθερές οι απαιτούμενες ανοχές και να διασφαλίζεται πάντα σταθερή η ποιότητα των προϊόντων.

Τα προϊόντα ελέγχονται σε σύγχρονα δοκιμαστήρια

  1. Αντλητικά δοκιμαστήρια
    • πετρελαίου με παροχή Q: 200 m3/h & H=100m
    • με αντλητικά συγκροτήματα Q: 110 m3/h & H: 160m, Q: 48 m3/h & H:160m, Q: 7 m3/h & H:1600m.
  2. Δεκατέσσερις πρέσες δοκιμαστήρια απόλυτα οικολογικά αφού σαν μέσο πίεσης και δοκιμής χρησιμοποιούν το νερό.

Το μοντάζ γίνεται πάνω στις πρέσες ενώ συγχρόνως δοκιμάζονται οι παράμετροι του προϊόντος.

Τα εργαστήρια της GEMAK χρησιμοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για μελέτες χρηματοδοτούμενες από τον Ε.Ε. και το κράτος (όπως για την μελέτη, σχεδιασμό και δοκιμές του παλμικού παροχομέτρου/ υδρομέτρου)