Βαλβίδα Αντεπιστροφής και Ελέγχου Αντλίας AS-A/Y-40

Γενικά

Η βαλβίδα ΑS-A/Y-40 τοποθετείται στη έξοδο της αντλίας για να απορροφά τα πλήγματα που προκαλούνται από το ξεκίνημα και το κλείσιμο της αντλίας και να προλαμβάνει τις βλάβες σ'αυτήν.
Η βαλβίδα ανοίγει και κλείνει ενώ η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία και εμποδίζει την αντίστροφη ροή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Σε συνδυασμό με την AS-A/Y-30 ή την AS-A/Y-35 δημιουργούνται συνθήκες ομαλής λειτουργίας ιδιαίτερα όταν αυξομειώνεται η παροχή της αντλίας κρατώντας με ακρίβεια την παροχή και το μανομετρικό στο επιθυμητό επίπεδο της κατανάλωσης του νερού.

Χρήσεις

Χρόνος κλεισίματος 0,23sec. Κατάλληλος για μικρού μήκους δίκτυα προστατεύοντας απόλυτα τις μηχανές άδρευσης, ύδρευσης