Υδροληψιες SCH

Γενικά

Η GEMAK σχεδίασε και κατασκεύασε υδροληψίες Schlumberger νέου τύπου δύο, τριών και τεσσάρων στομίων.

Το κεντρικό κλείσιμο γίνεται με δύο τρόπους.

  • ·         Το κεντρικό άνοιγμα και κλείσιμο της υδροληψίας γίνεται με βάνα ελαστικής έμφραξης μέσω ειδικής προέκτασης στο πλάι του φρεατίου.
  • ·         Το κεντρικό άνοιγμα και κλείσιμο της υδροληψίας γίνεται μέσω διαφραγματικής βαλβίδας.

Η υδροληψία φέρει αντιπαγωτική προστασία σε δύο σημεία, μειωτή πίεσης για κάθε ξεχωριστό στόμιο, μανόμετρο γλυκερίνης inox και διάταξη που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το κάθε στόμιο.

Το κάθε στόμιο είναι διατομής Φ65 έως Φ100 και στο άκρο φέρει σύστημα σύνδεσης τύπου PERROT ή BAUER.

Όταν τα στόμια έχουν την ίδια πίεση εξόδου υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μιας κεντρικής βαλβίδας μείωσης πίεσης.

Στην περίπτωση που κάθε στόμιο έχει διαφορετική πίεση εξόδου, π.χ. το ένα στόμιο να έχει πίεση εξόδου 28μ. που είναι η πίεση άρδευσης με σταγονίδια και το άλλο πίεση εξόδου 70μ. που είναι η πίεση άρδευσης με κανόνια, τοποθετείται ξεχωριστός μειωτής πίεσης σε κάθε στόμιο.     

Για πιέσεις μεγαλύτερες από 12,5atm. κατασκευάζονται υδροληψίες με βαλβίδες διπλού θαλάμου τύπου piston

1. Ανεξάρτητη λειτουργία κάθε στομίου χωρίς πρόσθετες βάνες

2. Ρύθμιση πίεσης με ακρίβεια μέσω υδραυλικού πιλότου

3. Σύνδεση απευθείας με ακραίο perrot ή  bauer, χωρίς να απαιτείται επιπλέον συνδεση με guilleman