Αντιπληγματική Προστασία

Γενικά

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΓΜΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ

Η εταιρία GEMAK σχεδίασε μια σειρά προϊόντων για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου του πλήγματος στα υδραυλικά δίκτυα.

 

Με τον όρο υδραυλικό πλήγμα εννοούμε, τις υποπιέσεις και υπερπιέσεις που δημιουργούνται στα υδραυλικά δίκτυα, σε τυχόν μεταβολές στην παροχής τους.

 

Το φαινόμενο του πλήγματος παρατηρείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Ξεκίνημα και σταμάτημα των αντλιών.
  • Μεταβολή ροής από το κλείσιμο μιας βάνας.
  • Με την εκκένωση του αέρα από το δίκτυο.
  • Με το σταμάτημα συσκευών κατά την άρδευση.
  • Κατά την πλήρωση ή το άδειασμα τμήματος υδραυλικού δικτύου.
  • Κατά τη μεταφορά υδραυλικών μαζών, ειδικότερα σε μεγάλα δίκτυα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες Πατήστε Εδώ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ GEMAK

ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ- ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ) ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑS-A/Y-30-10

H GEMAK αντιμετωπίζει πλήρως το φαινόμενο του πλήγματος οριστικά και αμετάκλητα και εμποδίζει 100% το σπάσιμο στον σωλήνα. Με βάση την συχνότητα  που μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του νερού στο σωλήνα μπορεί κα ανιχνεύει με πολύ μεγάλη ακρίβεια το πλήγμα τόσο στην εκκίνηση όσο και στο σταμάτημα των αντλιών ή και στις μεταβολές της ροής.

Κάθε μεταβολή της ροής, που είναι άλλωστε η αιτία δημιουργίας πληγμάτων, καταγράφεται και υπολογίζεται ακαριαία αν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία του σωλήνα και ανάλογα εκτονώνεται στην ατμόσφαιρα η κατάλληλη ποσότητα που είναι απαραίτητη προκειμένου το δίκτυο να βρίσκεται σε ομαλή πορεία αποφεύγοντας το ΣΟΚ στο σωλήνα που δημιουργείται από τη διαφορά υπερπίεσης – υποπίεσης. Επειδή η υπερκατανάλωση και η υποκατανάλωση αποτελούν αιτίες δημιουργίας πληγμάτων καλό είναι η γενική παροχή να ελέγχεται από μία βαλβίδα σταθερής παροχής στα πλαίσια του υπολογισμού του μελετητή. Έτσι σώζονται οι γεωτρήσεις αφού μ ε την προσθήκη της βαλβίδας αυτής παραμένουν οι παράμετροι (παροχή, μανομετρικό) σταθερές απαγορεύοντας υπερντλήσεις. Η νέα βαλβίδα ενεργοποιείται στην φάση της υποπίεσης και διαρκεί τόσο όσο χρειάζεται ώστε οι αιχμές της υπερπίεσης και υποπίεσης να ομαλοποιηθούν. Η υπερπίεση δεν υπερβαίνει την τιμή της ονομαστικής πίεσης με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται σωλήνες οριακά  ως προς την ονομαστική τους λειτουργία π.χ. σε πίεση λειτουργίας 9,5ατμ σήμερα χρησιμοποιούνται για λόγους ασφάλειας σωλήνες ονομαστικής πίεσης ΡΝ16. Με την τοποθέτηση όμως του συστήματος αντιπληγματικής προστασίας της GEMAK μπορούν τα τοποθετηθούν σωλήνες ονομαστικής πίεσης ΡΝ10.

Μπορούμε τον κρίσιμο χρόνο διάρκειας του πλήγματος να τον διαιρέσουμε  δια του αριθμού των βαλβίδων και να τις κατανέμουμε έτσι ώστε να μην δημιουργούνται αντίρροπες μάζες νερού στο σωλήνα που είναι η μεγαλύτερη αιτία βλαβών στα δίκτυα. Μπορεί να δημιουργηθούν μάζες νερού που η μία να βρίσκεται στη φάση της υποπίεσης και η άλλη στη φάση της υπερπίεσης για την αντιμετώπισή του επικίνδυνου αυτού φαινομένου πρέπει οι βαλβίδες που ανιχνεύουν την υποπίεση και υπερπίεση να τοποθετούνται σε ολόκληρο το δίκτυο. Ο συνδυασμός τους με την τοποθέτηση αεροεξαγωγών τετραπλής  ή τριπλής λειτουργίας,  προστατεύει απόλυτα το δίκτυο.

Με τη νέα βαλβίδα καταργούνται τα μεγάλα βαθειά φρεάτια, που πολλές φορές αποδείχτηκαν επικίνδυνα αφού η αποχέτευση τους είναι δύσκολη. Εδώ δεν απαιτείται τέτοιος περιορισμός αφού η αντιπληγματική βαλβίδα ενεργοποιείται από την συχνότητα και όχι από την υπερπίεση, οπότε μπορεί να τοποθετηθεί  σε οποιοδήποτε μέρος είναι πιο βολικό και επιπλέον η εκτόνωση του όγκου του νερού μπορεί να αξιοποιηθεί περιβαλλοντικά.

Η αντιπληγματική βαλβίδα ελέγχεται από μία συχνογεννήτρια ανυσματικού  τύπου που δίνει στοιχεία ακριβείας ως προς το λογισμικό της βαλβίδας.  Προτείνεται η βαλβίδα να είναι με έμβολο (τύπου piston ) αφού η σχέση της είναι 1 προς 5 και ως εκ τούτου η διασφαλίζεται το ομαλό της κλείσιμο.

Οι αεροεξαγωγοί πρέπει να κατανέμονται στο δίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι απώλειες στο σωλήνα  από την ροή να βγαίνουν στην ατμόσφαιρα σε ολόκληρο το φάσμα του δικτύου. Η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική (ατμός) σε ολόκληρο το φάσμα του δικτύου και είναι λάθος η άποψη ότι ο αεροεξαγωγός πρέπει να τοποθετείται στα υψηλότερα σημεία του αγωγού. Οι απώλειες αυτές δεν είναι αέρας αλλά ατμός ο οποίος συμπιεσμένος μπορεί να φθάσει σε πολύ υψηλές πιέσεις. Οι αντιπληγματικές αυτές βαλβίδες σε συνδυασμό με τους αεροεξαγωγούς κατάλληλα τοποθετημένους μετατρέπουν ολόκληρο τον αγωγό σε ένα πιεστικό δοχείο αφαιρώντας κάθε πιθανότητα εμφάνισης βλαβών στον αγωγό.

Για τον υπολογισμό του πλήγματος παρακαλώ στείλτε μας τα παρακάτω στοιχεία στο email της εταιρίας μας gemak@gemak.gr και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ώστε να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση αντιπληγματικής προστασίας καθώς και τον υπολογισμό της κατάλληλης βαλβίδας αντεπιστροφής (*):

-          Διατομή αγωγού

-          Μήκος αγωγού

-          Υλικό αγωγού

-          Ομαλή πορεία δικτύου προς τα πάνω

-          Ομαλή πορεία δικτύου προς τα κάτω

-          Πορεία δικτύου ανοδική – καθοδική

-          Γεωμετρικό ύψος

-          Αριθμός αντλιών

ή

-          Ροή από δεξαμενή

(*) Η βαλβίδα αντεπιστροφής καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο κλεισίματος της προκειμένου να προστατεύει το μηχάνημα και όχι το δίκτυο.