Διαφραγματικές Βαλβίδες Μονού Θαλάμου

Εφαρμογές

  • Δίκτυα ύδρευσης - άρδευσης 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διατομές:

 

Σπείρωμα:

1 ½'', 2'', 2 ½''

Φλάντζες:

DN50 έως DN150

Πιέσεις λειτουργίας:

ΡΝ10, ΡΝ16αtm

Θερμοκρασία λειτουργίας:

-10 οC έως + 80οC

Βαφή:

Εποξεική 200μ

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΛΙΚΟ

Σώμα:

GGG-40-50 EN 1563

Κάλυμμα:

GGG-40-50 EN 1563

Έδρα Ελατηρίου:

Πολυαμίδιο

Ελατήριο:

Ανοξείδωτος Χάλυβας ελατηρίων EN10270

Μεμβράνη:

EPDM