Персонал

Персоналът, който работи за ГЕМАК е изключително опитен, а натрупаният опит се измерва в десетки години. Ние вярваме, че продължителното обучение на нашия персонал е основният фактор за успех и поради това ние никога не преставаме да инвестираме в продължително обучение и квалификация.

Административните ръководители  споделят визията на ГЕМАК за постоянно обучение на всеки един в неговата област, което ще допринесе за по-доброто обслужване на клиентите, по-голяма добавена стойност за клиента, което е в основата на нашата философия.

Персоналът от производствения отдел следва постоянно новите технологии. Като резултат - начините и средствата за производство се подобряват, което гарантира най-високо качество на продуктите. Приложението на определен процес по качеството и непрекъсваемият контрол на всички нива на производство са най-основни приоритети. Монтажът се извършва от екологични преси, използващи вода като средство за налягане и тестване, което се прилага на 100% от всички продукти.

ГЕМАК има широк набор от научни сътрудничества, които допринасят със своя опит при дизайна и подобренията на продуктите. Ние основно сътрудничим с университети и определени компании, специализирани в металолеене и електронни системи.

Наша основа цел е опазването на околната среда, което е основна част от изследванията, изучаването, планирането и развитието на нови продукти. Главна задача на нашите инженери е не само да решат проблемите на водния сектор, но и да развият продукти, които допринасят спестяването на вода в сектора на напояването и ефективност при пожарната защита. Като резултат ние създадохме противопожарен вентил, който работи при температури до 1500 градуса по Целзий е едновременно спомага на флората и фауната в периоди на изключително засушаване.