Иновации

Водоспестяване

Постижения в следните продукти:

1. Вентилът ΑS-A/Y-70 контролира водното количество и скоростта. Той подсигурява сонди и помпени станции.

2. Иригационен хидрант ΑS-E

Възможност за планиране на водопотреблението и безопасно функциониране. Заради ниската консумация и галваничната изолация те осигуряват дълъг живот и икономичност. Позволяват правилно планиране на напоителния режим от специалиста агроном.

Противопожарна защита

 

Противопожарен вентил:

Вентилът потушава пожари сред природата и работи до 500 градуса, докато при подземна инсталация работната температура може да достигне 1500 градуса. Действието на този етап от борбата с пожара е много ефективно, тъй като той посреща пожара в самото му начало. Вентилът има два въртящи се изхода, които се движат в обратна посока и всяка се върти на 180o, така двата изхода покриват ротация от 360oс площ от 20 000 кв. км.

In the entries of villages the valve can be connected with the network of water supply and protect the village or settlement and in difficult situations to face the fire taking commands via GMS.

Например в едно населено място вентилът може да бъде свързан с мрежата за водоснабдяване и чрез команда от GSM да защити селото в случай на пожарна опасност като потуши или ограничи пожара.

Защита на флората и фауната

The Firefighting Valve helps the flora and fauna in difficult periods of drought in a forest by programmable opening via GMS.

Противопожарният вентил защитава флората и фауната в периоди на засушаване чрез програмиране от GSM.

Действие на помпи

I. Функционирането на помпа се гарантира от комбинацията на следните диафрагматични вентили двойнокамерни с пистон:

Вентилът контролиращ водното количество AS-A/Y-70, гарантира постоянен поток съгласно параметрите на помпата Q и H дори в случай на пробив в тръбата или отваряне на тръба по време на чистене на мрежата.

Вентилът предотвратяващ върховото налягане с електрическо управление  AS-A/Y-35-10 запазва постоянно налягането в мрежата в рамките на номиналните стойности без флуктуации, като едновремнно с това защитава мрежата от негативно налягане или свръхналягане допускайки само превишение до 0.1 атм.

II. Комбинацията от вентилите AS-A/Y-40, AS-A/Y-70 и AS-A/Y-35-10 представляват хидравличен ИНВЕРТОР, при който помпите запазват номиналното си налягане, а в случай на превишение водата се връща в източника.

Сигурност

  1. Вентилът AS-A/Y-35-10 представлява иновация в защитата на помпата. Вентилът работи по време на обратно налягане или свръхналягане без проблеми. Отварянето и затварянето се постига чрез единична команда с подходяща връзка и планиране зависещо от критичното време Т на шоковото налягане. 
  2. Вентилът, контролиращ две нива AS-A/Y-50-61, подсигурява действие до 2 метра разлика между горното и долното ниво, без употребата на кабели или електрически контрол.