Оборудване

 

Заводът на ГЕМАК е оборудван с автоматични машини с ЦПУ и високо прецизни машинни центри за абсолютно точна обработка.

Продуктите са тествани в модерни тестови условия:

  1. Помпени тестови устройства

2. Четиринадесет преси, екологично безопасни, които тестват вентилите използвайки само вода;

Вентилите се сглобяват на пресите и се тестват едновременно.

Оборудването на ГЕМАК и нейните лаборатории са използвани от университета  на Тесалоники за изследвания финансирани от ЕС и страната (както за обучение, проектиране и опити върху пулсаторни водомери)