Γωνιακή Υδροληψία Διπλού Στομίου

Εφαρμογές

 • Συστήματα άρδευσης
 • Δίκτυα νερού και διανομή
 • Πυροσβεστικά δίκτυα

 • Πολύ απλός χειρισμός
 • Ομαλό άνοιγμα και κλείσιμο με δυνατότητα ρύθμισης
 • Πολύ μικρό βάρος
 • Δεν παρουσιάζουν διαρροές
 • Δυνατότητα ρύθμισης πίεσης, διαφορετικής σε κάθε στόμιο
 • Αυτόματη βαλβίδα αντιπαγωτικής προστασίας
 • Φέρουν κορώνα ομαλής ροής, ενσωματωμένη στη βάση του ενεργοποιητή
 • Ελάχιστη συντήρηση με μηδαμινό κόστος
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
 • Κλείνουν όταν η πίεση μεταβληθεί κάτω του επιθυμητού σημείου
 • Η ειδική κατασκευή του ενεργοποιητή, αποκλείει τις φθορές και παραμορφώσεις από τις διαφορετικές πιέσεις που υφίσταται κατά τα λειτουργία της υδροληψίας
 • Έχουν τη δυνατότητα μετατροπής τους σε βαλβίδες αντιπληγματικής προστασίας με την προσθήκη ειδικού πιλότου
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενης λειτουργίας μέσω PLC ή μέσω ηλεκτρικού δικτύου χαμηλής τάσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διατομές : DN 80 - DN 100
Πιέσεις λειτουργίας : 10ατμ.-16ατμ
Θερμοκρασία λειτουργίας : Μέγιστη: 80οC , Ελάχιστη: -10oC