Υπόγειος Αεροεξαγωγός Φρεάτιο

Γενικά

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ -ΦΡΕΑΤΙΟ που καταργει τα τσιμέντα.

Με ενσωματωμένη αυτόματη βαλβίδα κλεισίματος.

Το ύψος του αεροεξαγωγού  διαφέρει ανάλογα με το βάθος τοποθέτησης του αγωγού μεταφοράς του νερού.