Политика по качеството

ГЕМАК прилага стриктна система за контрол на качеството и изпитва всички етапи от производството, като по този начин подобряваме нашите услуги и продукти. Всички материали, които се влагат в производството са сертифицирани. 

Някои от нашите сертификати:

Приложени файлове