Προστασία δικτύων άρδευσης, ύδρευσης και αντλιοστασίων

Αυτό είναι το Web Site της εταιρίας GΕΜΑΚ, με αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό και την προστασία δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και αντλιοστασιών.

Η τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία της, η μεγάλη γκάμα ποιοτικών προϊόντων, η ουσιαστική τεχνική υποστήριξη, και οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει, δημιούργησαν σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και τους κατασκευαστές έργων Υδρευσης - Αρδευσης -Αποχέτευσης-Πυρόσβεσης.

Δείτε την αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων μας και επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

Πιστεύουμε ότι θα βρείτε στο site αυτό εύχρηστο και χρήσιμο υλικό για τις πληροφορίες που αναζητάτε

Service

Όλα τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας και πέρα από τη φυσιολογική φθορά εξαρτημάτων πολύ σπάνια χρειάζεται να γίνουν εργασίες συντήρησης ή επισκευής. Παρόλα αυτά η GEMAK στελεχώνεται από άρτιο...