ВЪЗДУШНИЦИ

Обща

 

Изискванията за качество към хидравличните строители мрежи са главна цел на GEMAK. Ние предлагаме продукти с високо качество и технология, резултат от проучването и производството на нов тип въздушник. Това е комбинация от кинетичен и автоматичен въздушен клапан.

Просто устроен, само с една камера, много по-лека от вече съществуващите, лесен за използване и с перфектно функциониране.  Осигурява абсолютно равновесие и стабилно функциониране на мрежата.

Въздухът може да бъде полезен в случаите на рязко понижаване на налягането или по време на отводняване на мрежата. Но той причинява много проблеми, когато остане заключен в тръбите на системата.

Наличието на въздух в системата на водоснабдяване причинява:

• Намалява силата на потока, води до загуба на налягане и в случай на ниско налягане, напълно прекъсва потока

• Ускорява корозията на тръбопроводната система

• Това е причина за неточности в отчитането на разходомерите

• Причинява спукване на тръби по време на свръхналягане поради „шоков удар”

• Причинява резки промени на налягането което има увреждащи за системата последствия

Приложения

 

• Водоснабдяване

• Напоителни системи

• Помпени станции

• Канализационна мрежа

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ - ТУК!