Αεροεξαγωγοί Διπλής Ενέργειας ΑS-A-200

Γενικά

Αεροεαξαγωγοί διπλής ενέργειας εισαγωγής εξαγωγής αέρα παλινδρομικού τύπου με τρεις φάσεις λιετουργίας

Εφαρμογές

Δίκτυα καθαρού νερού : ύδρευσης, άρδευσης, πυρόσβεσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διατομές

- με σπείρωμα 1'', 2'', 3''

- με φλάτνζα DN50 ως DN100

Πιέσεις λειτουργίας: ΡΝ10, ΡΝ16, ΡΝ25, ΡΝ40