Αεροεξαγωγοί Διπλής Ενέργειας AS-B-200

Γενικά

Αεροεξαγωγοί Διπλής Ενέργειας: Βαλβίδες εισαγωγής -εξαγωγής αέρα παλινδομικού τύπου με τέσσερις φάσεις λειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διατομές:

  • Με Σπείρωμα: 1”, 2”, 3”.
  • Με Φλάντζα: DN50 έως DN100

Πιέσεις λειτουργίας PN10, PN16
Θερμοκρασία λετιουργίας: -10oC έως +80oC