Επικοινωνία

ΕΔΡΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Οδός Εσπερίδων Ωραιόκαστρο Τ.Κ. 57013 Θεσσαλονίκη

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΘ. 40208, 56410 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 682658 - 9, Fax. 2310 682367, email. gemak@gemak.gr