Услуги

Всички продукти са съпроводени от гаранция за качество и функционалност.

Освен нормалната работна амортизация на елементите нашите вентили се нуждаят от минимална поддръжка или ремонт.

Добре обученият технически персонал на ГЕМАК, разполагащ с дългогодишен опит, винаги предлага обслужване на продуктите извън гаранционния период в случай, че това се налага. ГЕМАК разполага с напълно оборудван отдел с резервни части и сервизни услуги, което кореспондира на нуждите за сервиз и поддръжка.

Всеки продукт е съпроводен с инструкции за инсталация и поддръжка, както и с кодова система, която проследява датата на производство, персонала и машините използвани в производството и тестването. Също така всеки продукт притежава дата на продажба. Много от нашите продукти, като водомерът, притежават специален програмен и ремонтен код. Всички тези кодове допринасят за следено на продуктите след тяхната продажба и ако е необходимо да се предостави директен и ефективен сервиз.

Услуги