Επικοινωνία

ΕΔΡΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Οδός Εσπερίδων, ΤΘ. 40208, 56410 Θεσσαλονίκη,
τηλ. 2310 682658 - 9, fax. 2310 682367, email. gemak@gemak.gr

.